Lưu với gói này bao gồm đỗ xe cho khách với các đặc quyền trong và ngoài. Hạn chế một ô tô / phòng / đêm. Giảm giá đỗ xe không thể kết hợp với bất kỳ đề nghị nào khác. Giá có thể thay đổi với sửa đổi.