Hamilton là câu chuyện của Cha đẻ của Mỹ Alexander Hamilton, một người nhập cư từ các nước Tây Ấn, người đã trở thành tay phải của George Washington trong Chiến tranh Cách mạng và là Bộ trưởng Kho bạc đầu tiên của quốc gia này. Với điểm số kết hợp giữa hip-hop, jazz, blues, rap, R & B, và Broadway, Hamilton là câu chuyện về nước Mỹ.

Gói Hamilton của chúng tôi bao gồm một đêm phòng, ăn tối cho hai tại nhà hàng Intermission của chúng tôi, hai uống các chứng từ để sử dụng trong chương trình, và hai vé xem Hamilton !!

* Gói phải được đặt ít nhất 7 ngày trước ngày trình chiếu.