Gói Broadway của chúng tôi bao gồm một đêm phòng, ăn tối cho hai người tại nhà hàng Intermission của chúng tôi và 2 phiếu quà tặng để sử dụng tại bất kỳ Broadway in Chicago Show !!

* Trọn gói phải được đặt ít nhất 7 ngày trước khi hiển thị