• 37251620.jpg

Gói Teatro Zinzanni

Tình yêu, sự hỗn loạn, và bữa tối!
Bước vào một cõi nơi thực tế và giấc mơ hội tụ. Buổi biểu diễn độc đáo nhất ở Chicago là đây!
Teatro ZinZanni là một cirque, comeday và cabaret độc đáo, quốc tế!
Gói Teatro ZinZanni của chúng tôi bao gồm ....
Chỗ ở tại khách sạn của chúng tôi
Vé cho buổi biểu diễn Teatro Zinzanni
2 vé uống khách sạn miễn phí
Bữa sáng miễn phí cho 2 người