Holidays at the Cambria

Say cheers to the holidays this year at Cambria Chicago Loop - Theatre District! 

Gói Hamilton

Các gói Hamilton của chúng tôi bao gồm một đêm phòng, ăn tối cho hai tại nhà hàng Intermission của chúng tôi, 2 phiếu uống để sử dụng trong chương trình, và Hai vé xem Hamilton !!

Gói Broadway

Gói Broadway của chúng tôi bao gồm một đêm phòng, ăn tối cho hai người tại nhà hàng Intermission của chúng tôi và 2 phiếu quà tặng để sử dụng tại bất kỳ Broadway in Chicago Show !!

Bed & Breakfast

Đặt bây giờ và thưởng thức bữa sáng trên chúng tôi trong một thời gian giới hạn!

? 2 ?êm Ti?t ki?m 10%

Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Trong một thời gian giới hạn, đặt chỗ với Cambria và tiết kiệm 10% khi ở lại 2 đêm!

? 3 ?êm Gi?m 15%

Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Trong một thời gian giới hạn, đặt chỗ với Cambria và tiết kiệm 15% khi ở lại 3 đêm!

? 6 ?êm Gi?m 20%

Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Trong một thời gian giới hạn, đặt chỗ với Cambria và tiết kiệm 20% khi ở lại 6 đêm!

Công viên và ?

Đặt ngay bây giờ và tiết kiệm cho bãi đậu xe cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn!

1000 Choice Privileges Points

Special offer for Choice Privileges Members! 

2000 Choice Privileges Points

Special offer for Choice Privileges Members!

Ch? S? Thành Viên

Tỷ lệ độc quyền, linh hoạt cho các thành viên của Choice Privileges!