Holidays at the Cambria

52227772
Say cheers to the holidays this year at Cambria Chicago Loop - Theatre District! 

Hamiltonov balík

37251480
Naše balíčky Hamilton zahŕňajú izbu v noci, večere pre dvoch v našej reštaurácii Intermission, 2 nápojové poukážky na použitie v show a dve vstupenky na Hamilton!

Broadway Package

37251487
Na?a Broadway balík obsahuje izbu noc, ve?eru pre dvoch v na?ej Intermission Restaurant a 2 nápojové pouká?ky pre pou?itie na akomko?vek Broadway v Chicago Show!

Noc?ah s ra?ajkami

37251494
Rezervujte si teraz a u?ijte si ra?ajky u nás na obmedzený ?as!

Zosta?te 2 noci U?etrite 10%

37251507
Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambriou a u?etrite 10% pri pobyte na 2 noci!

Zosta?te 3 noci U?etrite 15%

37251518
Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambriou a u?etrite 15% pri pobyte na 3 noci!

Zosta?te 6 nocí U?etrite 20%

37251537
Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambria a u?etrite 20% pri pobyte na 6 nocí!

Park a pobyt

37251542
Rezervujte teraz a u?etrite na parkovisku pre ?al?í pobyt!

1000 Choice Privelages Points

53128841
Special offer for Choice Privileges Members! 

2000 Choice Privelages Points

53128795
Special offer for Choice Privileges Members!

Hodnoti? len ?lenovia

37251498
Výhradná flexibilná sadzba pre ?lenov programu Choice Privileges!