Holidays at the Cambria

Say cheers to the holidays this year at Cambria Chicago Loop - Theatre District! 

Hamiltonov balík

Naše balíčky Hamilton zahŕňajú izbu v noci, večere pre dvoch v našej reštaurácii Intermission, 2 nápojové poukážky na použitie v show a dve vstupenky na Hamilton!

Broadway Package

Na?a Broadway balík obsahuje izbu noc, ve?eru pre dvoch v na?ej Intermission Restaurant a 2 nápojové pouká?ky pre pou?itie na akomko?vek Broadway v Chicago Show!

Noc?ah s ra?ajkami

Rezervujte si teraz a u?ijte si ra?ajky u nás na obmedzený ?as!

Zosta?te 2 noci U?etrite 10%

Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambriou a u?etrite 10% pri pobyte na 2 noci!

Zosta?te 3 noci U?etrite 15%

Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambriou a u?etrite 15% pri pobyte na 3 noci!

Zosta?te 6 nocí U?etrite 20%

Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambria a u?etrite 20% pri pobyte na 6 nocí!

Park a pobyt

Rezervujte teraz a u?etrite na parkovisku pre ?al?í pobyt!

1000 Choice Privileges Points

Special offer for Choice Privileges Members! 

2000 Choice Privileges Points

Special offer for Choice Privileges Members!

Hodnoti? len ?lenovia

Výhradná flexibilná sadzba pre ?lenov programu Choice Privileges!