Jako cz?onek Choice Privileges masz dost?p do najni?szych stawek online podczas rezerwacji bezpo?rednio w Cambria!

Nie jest cz?onkiem? ?aden problem! Rejestracja jest szybka i ?atwa, co zapewnia natychmiastowy dost?p do wyj?tkowych stawek, natychmiastowych nagród w ramach programu Choice Privilege oraz bezp?atnych noclegów! Zarejestruj si? tutaj lub podczas odprawy!