Gói Hamilton

Khuyến mãi
Các gói Hamilton của chúng tôi bao gồm một đêm phòng, ăn tối cho hai tại nhà hàng Intermission của chúng tôi, 2 phiếu uống để sử dụng trong chương trình, và Hai vé xem Hamilton !!

Gói Broadway

Khuyến mãi
Gói Broadway của chúng tôi bao gồm một đêm phòng, ăn tối cho hai người tại nhà hàng Intermission của chúng tôi và 2 phiếu quà tặng để sử dụng tại bất kỳ Broadway in Chicago Show !!

Bed & Breakfast

Khuyến mãi
Đặt bây giờ và thưởng thức bữa sáng trên chúng tôi trong một thời gian giới hạn!

Ch? S? Thành Viên

Khuyến mãi
Tỷ lệ độc quyền, linh hoạt cho các thành viên của Choice Privileges!

? 2 ?êm Ti?t ki?m 10%

Khuyến mãi
Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Trong một thời gian giới hạn, đặt chỗ với Cambria và tiết kiệm 10% khi ở lại 2 đêm!

? 3 ?êm Gi?m 15%

Khuyến mãi
Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Trong một thời gian giới hạn, đặt chỗ với Cambria và tiết kiệm 15% khi ở lại 3 đêm!

? 6 ?êm Gi?m 20%

Khuyến mãi
Ở lại lâu hơn và tiết kiệm! Trong một thời gian giới hạn, đặt chỗ với Cambria và tiết kiệm 20% khi ở lại 6 đêm!

Công viên và ?

Khuyến mãi
Đặt ngay bây giờ và tiết kiệm cho bãi đậu xe cho kỳ nghỉ tiếp theo của bạn!