Hamiltonov balík

Promotions
Naše balíčky Hamilton zahŕňajú izbu v noci, večere pre dvoch v našej reštaurácii Intermission, 2 nápojové poukážky na použitie v show a dve vstupenky na Hamilton!

Broadway Package

Promotions
Na?a Broadway balík obsahuje izbu noc, ve?eru pre dvoch v na?ej Intermission Restaurant a 2 nápojové pouká?ky pre pou?itie na akomko?vek Broadway v Chicago Show!

Noc?ah s ra?ajkami

Promotions
Rezervujte si teraz a u?ijte si ra?ajky u nás na obmedzený ?as!

Hodnoti? len ?lenovia

Promotions
Výhradná flexibilná sadzba pre ?lenov programu Choice Privileges!

Zosta?te 2 noci U?etrite 10%

Promotions
Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambriou a u?etrite 10% pri pobyte na 2 noci!

Zosta?te 3 noci U?etrite 15%

Promotions
Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambriou a u?etrite 15% pri pobyte na 3 noci!

Zosta?te 6 nocí U?etrite 20%

Promotions
Zosta?te dlh?ie a u?etríte! Na obmedzený ?as si rezervujte s Cambria a u?etrite 20% pri pobyte na 6 nocí!

Park a pobyt

Promotions
Rezervujte teraz a u?etrite na parkovisku pre ?al?í pobyt!